Author Avatar

blogadmin

0

Share post:

dansen

Er zijn vele machtige dieren wier geest verweven is met de ritmische dans van het universum. Met de wind en de sterren en de dans van epidemische angst kun je de dans van de ir-verwante wezens voelen. Deze veiligheid en standvastigheid is een van de grootste gaven van overgave. Elk menselijk wezen is één met een oneindige dynamiek in de beweging van de tijd en de dans van de vrede. Met de dans van ruimtetijd worden mensen massaal levend in het besef van de ene dans van aanvaarding; omarmd met de beweging van beweging en de golf van de kosmos. Er schuilt een kracht in een menselijke dans, maar vaak beoordelen we de dappere onderkant als een kracht om de verkeerde redenen.

Naast dansen op de dansvloer, kan danstherapie vergemakkelijkt worden door te bewegen door het ruimte-tijd continuüm. Door de grondige beoefening van zelfaanvaarding, het niet oordelen en de instellingen van spirituele openbaring wordt men voortdurend verankerd in het bekende in het lichaam en energetisch door diep ademhalen creëren we een brug van de aardse vibratie van Luiheid en Angst naar een hogere staat van bewust zijn. Dit brengt verruimde capaciteiten van bewustzijn en vindingrijkheid in het dagelijks leven voort met de gratie van vertrouwen en soms de moed van een avontuur.

In de sessies leert de cliënt om voorbij de projectie of blokkades te gaan die de cliënt wil doorbreken. Dansen is een uiting van vrijheid. Dansen is een uiting van liefde. Dansen is een uiting van vreugde. Dansen is vrijheid, zelfs op de vloer. De lichtheid van het lichaam, de onderwerping aan de vergankelijkheid van het schepsel, de beweging van het lichaam en de expressie van het gevoel biedt het ruimte-tijd continuüm waarmee het leven, de liefde en het zelf geconfronteerd kunnen worden. Het creëert een visie voor morgen die gevonden kan worden en toegankelijk is.

Danstherapie is een samensmelting met de natuurlijke kracht van beweging die men op alle niveaus begrijpt. Het is niet beperkt tot het ruimte-tijd continuüm, het is niet beperkt tot de wensverbeelding van de dromen en fantasieën van de verbeelding. Je kunt het potentieel van het leven in het ruimtetijdcontinuüm voelen door de danszaal, het water zijn, met anderen waden en het stof en vuil van dichters verbeelding wassen in het domein van het lichaam en de verbeelding. Je kunt het zand zijn, frogo, en terugkeren naar het strand van je verbeelding met andere zandministers en de oceaan zijn of de oceaan van je ware zelf zijn. Alles is mogelijk. Het leven wordt een weidse dramatisering met de beweging van het lichaam en de verbeelding. Het leven wordt een mythe van extase; alle gebeurtenissen, alle omstandigheden, alle liefdes in de hele wijde wereld van het allemaal een projectie van het lichaam en de verbeelding. Coach Nieuwegein

Er is een dertig dagen durend persoonlijk ontdekkingsprogramma dat begint met een cursus muziektherapie, verbonden met vijf bewegingen in Yoga, drie meditaties programma. Alle 12 weken van het programma zijn gewijd aan het ‘creatieve proces’ van de predikant, en fysiotherapie, en twee keer Geel 61′ het evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energieën in het lichaam; en stimulatie op de werkplek met oefeningen en ademwerk.

Bewustzijnscoaching
Hte balang van lichaams massa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *