Author Avatar

blogadmin

0

Share post:

Leiderschapscoach

Enkele belangrijke vaardigheden die een leiderschap coach moet bezitten zijn:

Een uitzonderlijk inzicht

Goede leidinggevende vaardigheden

Sterke communicatieve vaardigheden

Deelname aan teamactiviteiten

940 is het gangbare referentietarief voor coaches. Er bestaat geen certificering voor coaching. Er zijn geen specifieke kwalificaties vereist om coach te worden. Het is echter nuttig voor individuen om onderweg enkele vaardigheden en kennis te verwerven om een scherp bewustzijn van coaching te ontwikkelen en er bedreven in te worden.

Vaak zal de coach te maken krijgen met cliënten die zich op verschillende niveaus van begrip bevinden. Dat is het geval met zeer verschillende persoonlijkheidstypes. intens geïnteresseerd in het ene type coaching en totaal verschillend van het andere. Het enige wat ze relatief gemeen hebben is hun wens om carrière te maken in coaching. Specialisten op een bepaald gebied van coaching kunnen ook coach worden.

De vier hoofdgebieden van coaching die het onderzoeken waard zijn, zijn sport, loopbaanontwikkeling, volwassenenonderwijs en persoonlijke coaching. Een goed huiswerkboek om te raadplegen is het boek van Robert Barner, Coaching foryes. Met name de gedeelten die betrekking hebben op coaching voor ogen zijn bijzonder waardevol. Organisaties als S.C.O.R.E. (www.sclosser.com) bieden goede bronnen met betrekking tot verschillende coachingsgebieden.

Sommige coaches genieten van het coachen van geesteszieken. Er bestaat een speciale vorm van coaching die “Brief Brain Tribunal” wordt genoemd en die voor het eerst werd geïntroduceerd door Mr.udge Kenrick, Mr.bourne en Mr.rovata. Dit is een vorm van “getuigenbescherming” waarbij de coach verklaringen afneemt van leden van een groep en deze verklaringen worden gebruikt bij de behandeling van een rechtszaak.

Waargebeurd verhaal: alkerroping, een intimidatietechniek, werd in 18 metingen door Mr.iddingham, een Londense bankier, in de Amerikaanse rechtbanken geïntroduceerd. In deze dagen van toenemend vertrouwen en veiligheid, is het noodzakelijk uw bedrijf te beschermen tegen mogelijke agressie van buitenaf.

Coaching om bejaarden te helpen wordt ook vergemakkelijkt door het feit dat bejaarden, hoewel zij misschien moeilijk te doorgronden zijn, ongewoon goed voorbereid zijn op bijna alles en dus minder moeilijkheden opleveren voor de coach bij de behandeling van de zaak. Coaching om de politieagent te helpen, een andere taak, is echter meer geschikt voor het politieberoep.

Personal trainers kunnen ook een parttime coach van de politie zijn, aangezien zij waarschijnlijk niet het soort opleidingsachtergrond hebben dat de agenten hebben. Het is dan ook gemakkelijk om de vereiste vaardigheden en kennis te verwerven door een cursus personal training te volgen.

Toch zijn andere coaches in de volwasseneneducatie professioneel gekwalificeerd en ervaren voor deze taak. Ontwikkelde vaardigheden en beproefde methodologieën in de bouwsector zijn wat de coach moet kunnen uitvoeren. Het overbrengen van kennis en ethos mag dan taak één zijn; er zijn echter nog andere dingen om over na te denken als je nadenkt over hoe je een coach in het volwassenenonderwijs kunt worden.

Verwezenlijkingen in de industrie

Startende bedrijven, of ze nu in de publieke of private sector zijn, bieden leerbanen aan met de verwachting dat ze minstens het NVQ-niveau halen. Privébedrijven verbinden zich ertoe de meerderheid van hun leerlingen op te leiden tot het NVQ-niveau. Welke weg u ook kiest, NVQ-niveau of niet, de vaardigheden die u verwerft, zullen goed staan op uw cv.

Je krijgt ook de smaak van het management te pakken en als je een resultaatgerichte persoonlijkheid bent, zul je het geweldig doen in een leidinggevende functie. En veel bureaucratieën zijn bereid om in uw opleiding en ervaring te investeren. Met het juiste trainingsrespect en leiderschapsvaardigheden, is de helft van je strijd voorbij. Je hebt het teruggebracht tot een handvol gebieden.

Doe onderzoek naar het soort werkplekken waar je wilt werken en kijk of jij en/of je bedrijf een stageplaats kunnen krijgen. Zo niet, dan kun je nog steeds de broodnodige ervaring opdoen.

Je moet er een gewoonte van maken om functiebeschrijvingen op te zoeken voor elke coachingfunctie die je tegenkomt. Het is ook een goed idee om uit te zoeken wat het salaris is en wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn.

Is er een nationaal certificaat dat je op dit gebied kunt behalen? Kun je dat via je huidige bedrijf te weten komen?

Is er een nationale vereniging waarvan u lid kunt worden? Natuurlijk, het is niet verplicht, maar het is altijd goed om in je repertoire te hebben.

Als je al deze dingen begrepen hebt, ben je misschien klaar om te beslissen of coach in het volwassenenonderwijs iets voor jou is.

Wat is een holistische coach?
Bewustzijnscoaching

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *