Author Avatar

blogadmin

0

Share post:

Psycholoog Utrecht

 

 

 

 

De ware psychologie houdt zich bezig met talrijke disciplines en tradities, en is werkzaam in de gehele menselijke samenleving. De verdiende discipline is een voortdurende studie van menselijk gedrag en gedragspatronen, door psychologen en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg. (1)

Wat is psychologie? Hoe werkt het?

Er zijn vier niveaus om menselijk gedrag te leren: familiaal leren, sociaal leren, opvoedkundig leren en het zelf-evolutieve proces. Het basiskarakter van alle vier omvat processen die gebaseerd zijn op interactie tussen zintuiglijke en emotionele reacties en gedachten, wil en emoties. (2)

Wie wordt erdoor getroffen?

De manier waarop een psycholoog waarneemt en informatie verkrijgt over een persoon beïnvloedt die persoon. De basisnatuur van elk individu wordt beïnvloed door de omgeving waaraan hij/zij wordt blootgesteld. Deze studie richt zich op leren en leerstijlen. Deze individuele gedragsstijlen verschaffen informatie die kan worden gebruikt om de verwerking van informatie door de hersenen te sturen. Door dit leren is een individu in staat zijn persoonlijke stijl van leercompensatie te gebruiken op een manier die consistenter en sneller is bij het verwerken van informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld de visuele, auditieve en kinesthetische leerstijlen. Voor elk van deze stijlen heeft het individu specifieke reacties en vaardigheden. Door observatie kan een psycholoog van dichtbij bekijken hoe de analytische versus creatieve verwerkingskracht van de verschillende stijlen van invloed is op de benadering van het werk dat aan de persoon wordt gepresenteerd. Er zijn speciale technieken die gebruikt kunnen worden om het leren, of het verwerken van informatie die bij deze stijlen betrokken is, te vergemakkelijken of te remmen. De cognitieve stijlen worden individueel bekeken en voor elke persoon kunnen verschillende stijlen worden gebruikt.

Zelf terugtrekken

Een ander gebied waarop de psychologie een rol speelt bij het verlenen van hulp aan mensen is het gebied van de zelf-ontwenning. Dit gebied betreft het vermogen van de geest om automatisch te functioneren. Psychologen hebben ontdekt dat verschillende individuen automatische reacties hebben die zonder veel moeite werken. De ongeconditioneerde reactie is het snel weggooien van grote vloeibare bulkvoorwerpen zoals oplossingen, chemicaliën, en dergelijke. De slaapkamers en het leven van een grote meerderheid van de mensen in de Verenigde Staten worden ook beïnvloed door deze automatische reacties. Deze reacties en gedragingen als automatisch beschouwen in plaats van als moeizaam, vestigt de aandacht op hoe een persoon zijn/haar afweer kan corrigeren en/of uitbreiden. Het is van cruciaal belang de automatische aard van deze reacties te begrijpen om het juiste doel van psychologische verdediging te bepalen. Omdat een automatische reactie typisch een reactie is op zintuiglijke informatie die aan de hersenen wordt aangeboden, ontwikkelen mensen onbewust hun stijlen van automatische reactie om er maximaal gebruik van te kunnen maken. Wanneer een persoon automatische verdedigingsmechanismen heeft, laat hij vaak een verscheidenheid van voorwaarden en omstandigheden achterwege die geassocieerd worden met het gebruik van vermijdingsgedrag.

Persoonlijke stijlontwikkeling en communicatie

De studie van de psychologie is een langdurig proces; daarom speelt de psychologie, als een hoge tijdsorde en niet als een eenmalige gebeurtenis, de belangrijkste rol in de ontwikkeling van de persoonlijke stijl en de communicatie. Door een regelmatig proces van observatie in iemands leven, kan een psycholoog een verscheidenheid van psych emancip phantom persoonlijkheidsrelaties afleiden. De aard zelf van de persoonlijke Stijl patriarchale psychologie evaluaties logenstraft het feit dat alle interpersoonlijke communicatie terug te voeren is op de perceptie die door een andere geest in articulatie wordt overgedragen. De psychologische verscheidenheid van persoonlijke stijlrelaties is een fundamenteel fundament van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke interpersoonlijke communicatie.

Individuele kennis

Men kan stellen dat de psychologie een vrij nieuw gebied is in termen van omvang en diepte van zijn werkterrein. In feite wordt het gebied zelfs niet aanvaard door de gevestigde verenigingen en scholen van psychologie van vandaag.

lees meer:

Voedingscoach
Een holistische benadering van genezing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *